Loading

top logo

MANAGEMENTFACULTY ORGANIZERSSTUDENT ORGANIZERS


CHIEF PATRON

DR. G VISWANATHAN

CHANCELLOR, VIT UNIVERSITY

PATRON

MR. SANKAR VISWANATHAN

VICE PRESIDENT, VIT UNIVERSITY

PATRON

MR. SEKAR VISWANATHAN

VICE PRESIDENT, VIT UNIVERSITY

PATRON

MR. G. SELVAM

VICE PRESIDENT, VIT UNIVERSITY

CO-PATRON

PROF. V RAJU

VICE CHANCELLOR, VIT UNIVERSITY

CO-PATRON

PROF. S. NARAYANAN

PRO-VICE CHANCELLOR, VIT UNIVERSITY

CO-PATRON

PROF. ANAND A. SAMUEL

PRO-VICE CHANCELLOR, VIT UNIVERSITY
Prof. Amit Mahindrakar
Prof. A.N. Brijesh Nair
Prof. B.Kartikeyan
Prof. Deepa Madathil
Prof. Devendranath Ramkumar
Prof. Fransis Raj
Prof. G.P. Ganapathy
Prof. G.Velmurugan
Prof. J. Raju
Prof. K. Kumar
Prof. K. Mahalingam
Prof. K. Sivasankaran
Prof. Mangayarkarasi Arun P
Prof. N. Sudhakar
Prof. Naiju C D
Prof. P Karthikeyan
Prof. R.Subashini
Prof. S. Anivel
Prof. S. Sasikumar
Prof. Samuel Rajkumar
Prof. T.Kartikeyan
Prof. N V Thiyagachanthan
Akshaya V S
Akshita Chordia
Anchal Garg
Ashutosh Vishal
Ashwin Kumar
Deepak B
Eldhose M Joy
Jagan Chaluvadi
Jitin Kohli
Vepa Kali Roshan
Kartika Sekar
Nikhil Vaddepati
Pradeep Sankar
M Prasanna
Syed Saif Ahmed
Shashwat Sahay
Shivakesh Reddy
Raj Shekar Solanki
Shashank Chourey
Sangkrutiya T P
Vinayak Menon
Vineeth Chandrasekar
Yashwant Agrawal